Mikroskopik hematüri saptanan olgularda mesane tümörü görülme oranının saptanması


SÖZEN T. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2002
  • End Date: September 2004