Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Uygulanan Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Güçlendirme Programının Öz-Şefkat, Benlik Saygısı ve Stresle Baş Etme Biçimlerine Etkisi: Randomize-Kontrollü Çalışma


Bilgili N.

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2023
  • End Date: March 2024