Yeni dendrimer ve dendron sentezi onların biyokataliz araştırmaları


Sarı N. (Executive) , Hasanoğlu Özkan E. , Yetim N. K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2016