İleri Ekokardiyografi Ustalar Sınıfı III Kardiyomiyopatiler İçin Görüntüleme-III:EACVI Önerilerinin Uygulamaya Konması


ŞAHİNARSLAN A.

14.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’, 5 - 08 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Gazi University Affiliated: Yes