The analysis of import and export values of Turkish furniture industry in conjunction with the number of designs, patents and trademark registrations


Çınar H., Yıldırım K., Karataş H.

IDA: International Design and Art Journal (Online), vol.3, no.2, pp.246-257, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to determine whether there is a relationship between the import and export values of the Turkish furniture industry between 2001-2019 and the number of designs, patents (patent + utility model) and trademark registration received between 2001-2020. For this purpose, the changes in the import and export values of the furniture industry and the number of designs, patents and trademark registrations in the last 20 years have been analysed. From the necessary data has been gathered from sector and working group reports prepared by relevant institutions and the current statistics on the web pages. As a result, in this period, the export values of the furniture industry showed a significant increase trend especially in 2008, 2014 and 2019, while the import values showed a significant decreasing trend especially since 2014. In addition, the number of design registrations has started to increase significantly since 2006 and the number of trademark registrations since 2007. The number of patent registrations has not reached a significant level. These results show that Turkish furniture industry’s export values in the last 20 years and the increasing number of design registrations, patents and trademarks have followed a parallel course and there is a significant relationship between trade numbers and design protection numbers.
Bu çalışmada, Türkiye mobilya sektörünün 2001-2019 yılları arası ithalat ve ihracat değerleri ile 2001-2020 yılları arasında alınan tasarım, patent (patent + faydalı model) ve marka tescil sayıları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, mobilya sektörünün son 20 yılına ait ithalat ve ihracat değerleri ile tasarım, patent ve marka tescil sayılarındaki değişimler; ilgili kurumların hazırladığı sektör raporları ve çalışma grubu raporları ile web sayfalarındaki güncel istatistiklerden temin edilerek analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bu dönemde mobilya sektörünün ihracat değerlerinin özellikle 2008, 2014 ve 2019 yıllarında anlamlı bir artış eğilimine girdiği, ithalat değerlerinin ise özellikle 2014 yılından itibaren anlamlı bir azalış eğilimine girdiği görülmektedir. Ayrıca, tasarım tescil sayılarının 2006 yılından ve marka tescil sayılarının ise 2007 yılından itibaren anlamlı bir artış eğilimine girdiği, patent tescil sayılarının ise kayda değer bir seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye mobilya sektörüne yönelik son 20 yılda yapılan ihracat değerleri ile alınan tasarım tescil, patent ve marka sayılarının artış oranlarının birbirine paralel yönde bir seyir izlediğini ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.