Hizmet içi eğitimin hemşirelerin intramusküler enjeksiyon uygulamasında, ventrogluteal bölgeyi tercih etmeleri ve durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi: bir pilot çalışma


ÖZTÜRK D., GÖÇMEN BAYKARA Z., KARADAĞ A., EYİKARA E.

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes