Evaluation of The Effects of ELF-EMF on Oxidative Parameters in Brain, Liver and Heart Tissues


GÜLEÇ PEKER E. G., BALABANLI K. B., TOMRUK A., CANSEVEN KURŞUN A. G., COŞKUN CEVHER Ş.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.264-274, 2019 (Peer-Reviewed Journal)