Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olan, CMV Pozitif Pediatrik Hematoloji Hastaları Ve HLA Antijenleri Arasındaki İlişki:Tek Merkez Deneyimi


GÖNEN S., KAYA Z., KOÇAK Ü., SÖYLEMEZOĞLU H. O.

8,Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği Kongresi, 14 April 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes