Farklı Yöntemlerle Sentezlenen İndirgenmiş Grafen Oksitlerin Karakterizasyonu Ve Eva Nanokompozit Film Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


ÖZAL T., ÇAVDAR Ş. , KORALAY H.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 05 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey