ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZ OKULU UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)*


Creative Commons License

BİLASA P., TAŞPINAR M.

Milli Eğitim, vol.50, no.231, pp.199-213, 2021 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 231
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.718482
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-213
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Bu araştırmada, yaz okulu öğretim programları yaz okulunda öğrenim

gören öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Araştırma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2018-2019 yaz okulunda öğrenim

gören 229 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüş yaz okulu öğretim programlarına

yönelik genel görüşleri ve cinsiyet değişkeni bazında ortaya konulmuştur.

Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmada Kaya ve Konu (2015) tarafından

geliştirilen 22 maddelik anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda;

öğretmen adaylarının yaz okulu uygulamasını desteklediği, yaz okulunun ders

yükü açısından normal döneme ve akademik başarıya katkısının olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca öğretmen adayları çoğunlukla yaz okulunun kaldırılmasına

karşı çıkmışlar, yaz okulunun eğitimin kalitesini düşürmediğini, notların adaletli

verildiğini, kredi kısıtlaması olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca cinsiyet

değişkeni açısından bakıldığında kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına

göre yaz okulunu daha stresli bulmuşlar ve daha fazla yorgunluk oluşturduğunu

belirtmişlerdir. Yaz okulu uygulamasının sürdürülmesinde yarar vardır.

Benzer araştırmalar farklı örneklemler ve farklı bağımsız değişkenler dikkate

alınarak yapılmalı ve veriler karşılaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: yaz okulu, öğretmen adaylarının görüşleri, yaz okulu

verimliği, program değerlendirme