Gliserolün İnfraorbital Sinir Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi


KARACA İ. R., ARAL İ. L., Yücetaş Ş., Erdoğan D., Alan G.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.10, no.2, 1993 (Peer-Reviewed Journal)