Amiloid Beta Peptid 1-42 İle Oluşturulan Deneysel Alzheimer Modelinde PSD-95 İnhibitörünün Nöronal Koruma, Öğrenme Ve Hafıza Fonksiyonları Üzerine Etkisi


YAR SAĞLAM A. S. , ELMAZOĞLU Z., GÜNEY Ş., ÖNEN H. İ. , SEYMEN C. M. , TAKE KAPLANOĞLU G. , ...More

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, 26 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text