Michigan El Sonuçlari Anketi Türkçe Versiyonu’nun Tendon Yaralanmalarinda Geçerlilik ve Güvenilirliği


OSKAY D., TUNA Z., BAĞLAN YENTÜR S., GÖKKURT A., METE O., AMBARCIOĞLU K. P.

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 4. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Muğla, Turkey, 11 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes