Vasküler rezeksiyonlu pankreatikoduodenektomi yapılan hastalarda mortalite ve morbidite sonuçlarımız.


BOSTANCI H., DİKMEN K., GÖBÜT H., ŞAHİN C., ERMİŞ İ., KEREM M.

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey