CURRENT PROSTHETIC APPROACHES IN THE DENTAL USE OF THREE DIMENSIONAL PRINTERS


Arslan B., Nalbant L., Nalbant A. D. , Nadirov M.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.459-470, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In dentistry, as in many other fields, the production of dental materials is digitized, computer-aided design and production is becoming more common. The usage areas in dentistry have increased in recent years with the advantages of additive manufacturing, which is one of the computer-aided production methods, with design freedom, fast and faultless production, material and labor savings. It is predicted that 3D printers, which are used in a wide range of fields including digital orthodontics, surgical guides, three-dimensional models, dental implants and prosthetic restorations, will become the main method for digital production in dentistry in the future. In this review, it is aimed to define the main processes, materials and applications of current additive manufacturing technology, and to evaluate the dental use and prosthetic developments of threedimensional printers with their advantages and disadvantages in recent years.

Diş hekimliğinde, diğer birçok alanda olduğu gibi, dental materyallerin üretimi de dijitalleşmekte, bilgisayar destekli tasarım ve üretim giderek yaygınlaşmaktadır. Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden biri olan eklemeli üretimin diş hekimliğinde kullanım alanları, tasarım özgürlüğü, hızlı ve hatasız üretim, malzeme ve iş gücü tasarrufu gibi avantajlarıyla son yıllarda artmıştır. Dijital ortodonti, cerrahi kılavuzlar, üç boyutlu modeller, dental implantlar ve protetik restorasyonlar olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılan üç boyutlu yazıcıların, gelecekte diş hekimliğinde dijital üretim için ana yöntem haline geleceği öngörülmektedir. Bu derlemenin amacı mevcut eklemeli üretim teknolojisinin ana süreçlerini, malzemelerini ve uygulamalarını gözden geçirmek, son yıllarda avantajları ve dezavantajlarıyla üç boyutlu yazıcıların dental kullanımını ve protetik gelişmeleri değerlendirmektir.