OKÖSYS Başarısı ve Fen lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliği Çalışması


Creative Commons License

Önen E., Çıkrıkçı N.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.4, no.1, pp.123-145, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-145

Abstract

u araştırmada, 2002 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKÖSYS) alt test ham puanları, genel yetenek testi puanları, ilköğretim diploma notları ve lise 1. " sınıftaki akademik başarı ortalamaları arasındaki ilişkilerle bu değişkenlerin OKÖSYS alt testlerindeki başarıyı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıyı yordama gücü saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma, 2002 OKÖSYS'ye katılmış ve 2002 2003 eğitim öğretim yılında Ankara'daki altı fen lisesinin 1. sınıfında okumakta olan 298 öğrenci (98 kız ve 200 erkek; x¯=14 ) ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda ele alınan değişkenler arasındaki korelasyonların 0,44 ve 0,85 değerleri arasında değiştiği, ilköğretim diploma notları ve genel yetenek testi puanlarının birlikte en fazla OKÖSYS matematik alt testindeki başarıyı açıklayabildiği, fen lisesi 1. sınıf akademik başarısındaki değişimi ise en fazla 0,62 R2 değeri ile ilköğretim diploma notları, RSİMT puanları ve fen bilimleri alt testi ham puanlarının birlikte açıklayabildiği gözlenmiştir.