Türkiye’de 31 yenidoğan yoğun bakım ünitesine nozokomiyal enfeksiyon sıklığı: nokta prevelans çalışması


DEMİRDAĞ T., KOÇ E., TEZER H., SUNA O., SATAR M., SAĞLAM Ö., ...More

26.ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ ABSTRACT KİTABI, pp.11-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)