Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KILCAN B., ŞİMŞEK Ü.

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)