Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.


ERCAN F., DEMİR S.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes