Fiziksel Etkinlik Kartlarının Öğrencilerde Sportmenlik Davranışlarına Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi,


sülün f., KALEMOĞLU VAROL Y. , ÇOLAKOĞLU F. F.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text