Akıllı Malzemeler üzerine derleme: araştırmalar ve uygulamaları


Qader İ. N., KÖK M., DAĞDELEN F., AYDOĞDU Y.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.6, no.3, pp.755-788, 2019 (Peer-Reviewed Journal)