Saldırganlık Ölçeği'nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi


Önen E.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.32, pp.75-84, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 32
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-84

Abstract

Bu araştırmada Buss ve Peryy (1992) tarafından geliştirilmiş olan Saldırganlık Ölçeği’nin

Türk ergenleri için psikometrik niteliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ölçek, Ankara’daki iki devlet lisesinin tüm sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan bir seri Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 22 madde ve

“öfke”, “fiziksel saldırganlık” ve “düşmanlık” olmak üzere üç faktörden oluşan formu için tanımlanan modelin, araştırma verisine GFI=0.91, AGFI=0.89, RMSEA=0.052 uyum değerleriyle yeterli

düzeyde uyum sergilediği kabul edilmiştir. Alt ölçekler arası ilişkileri incelemek üzere hesaplanan

korelasyon katsayılarının 0.43-0.54 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Ayrıca ölçeğin bu

formundan elde edilen veriler üzerinde yapılan çok değişkenli varyans analizi sonucunda yalnızca

fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanları açısından cinsiyet farklılığının manidar düzeyde olduğu gözlenmiştir. Söz konusu ölçümlere ilişkin hesaplanan Cronbach α katsayıları ise 0.62- 0.83 arasında

değişim göstermiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak ölçeğin 22 maddelik formunun, Türk ergenlerin

saldırganlık eğilimlerini belirlemek üzere geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığı söylenebilir.