Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Servikal Dayanıklılığın Kranioservikal Fleksiyon Testi ile Değerlendirilmesi: Ön Çalışma


Creative Commons License

Zoroğlu T., Başar S.

Medical records-international medical journal (Online), vol.4, no.3, pp.479-482, 2022 (Peer-Reviewed Journal)