Diş Dizisinde Sürmüş Komplex Odontoma Bir Olgu Nediyle


ARAL İ. L., Tokgöz D., Oygür T.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi, 1994 (Peer-Reviewed Journal)