Lisansüstü eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğrenci görüşlerine dayalı nitel bir araştırma


ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç., KILCAN B.

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Berlin
  • Country: Germany
  • Gazi University Affiliated: Yes