Toraks travmalı hastalarda ıss ınjury severıty score ve aıs abbrevıated ınjury score kullanılarak emniyet kemerinin mortaliteye etkisinin değerlendirilmesi


Yavuz G., KELEŞ A., BİLDİK F., KILIÇASLAN İ., DEMİRCAN A., Güler S., ...More

7. Türkiye Acil Tıp Kongres, Turkey, 13 - 16 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes