Konjenital diafragma hernili olgularda postnatal hemodinamik ve respiratuvar stabilizasyonun prognoz üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. EPS-105.


KAZANCI E., KOÇ E., HIRFANOĞLU İ. M., ÜNAL S., ALTUNTAŞ N., BEKEN S., ...More

18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2010, pp.186-187

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.186-187
  • Gazi University Affiliated: Yes