Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl BecerileriYeterlik Algılarının İncelenmesi


ÇEPNİ O., KILCAN B.

V Human and Civilization Congress From Past to Future, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes