D Sınıfı Eviricinin Runge-Kutta Metodu ile Analizinin Yapılması


Öncü S., Ünal K., Tunçer U.

8th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2020, vol.3, pp.337-345

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • Doi Number: 10.33793/acperpro.03.01.66
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.337-345
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Class D inverters are used in many applications today because they have a wide control range, require less power switches and switch driver circuit elements, and can control high powers. In this study, class D resonance inverter analysis was carried out with the Runge-Kutta algorithm. As a result of the analysis, graphs of circuit parameters such as inverter current and voltage, capacitor voltage were drawn. The same circuit parameters were repeated in the simulation study on MATLAB Simulink and the results were compared and the accuracy of the Runge-Kutta algorithm was demonstrated.

D sınıfı eviriciler geniş kontrol aralığına sahip olmaları, az sayıda güç anahtarı ve anahtar sürücü devre elemanları gerektirmeleri ve yüksek güçleri kontrol edebilmeleri sebebiyle günümüzde birçok uygulamada kullanılmaktadır. Bu çalışmada D sınıfı rezonans evirici analizi Runge-Kutta algoritması ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizin sonucunda evirici akımı ve gerilimi, kondansatör gerilimi gibi devre parametrelerine ait grafikler çizdirilmiştir. Aynı devre parametreleri MATLAB Simulink üzerinde yapılan benzetim çalışmasında da tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmış ve Runge-Kutta algoritmasının doğruluğu ortaya konulmuştur