EGF ve Lazerin Farelerde Bistüri İle Oluşturulan İnsizyon Yaralarının İyileşmesinde Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


ARICIOĞLU A., ARAL İ. L., ÖZTÜRK M., ERBAŞ D., YILMAZ D.

Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 1995 (Peer-Reviewed Journal)