Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Liselere Geçiş Sınavında Sorulan Biyoloji Sorularına Yönelik Başarılarının İncelenmesi.


Creative Commons License

Elvan A. İ., Karakaya F., Yılmaz M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.142-163, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier