Deneysel olarak karaciğer rezeksiyonu sırasında iskemik önkoşullama yapılan ratlara hepatektomi öncesi verilern silimarin’in karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi.


YAVUZ A., DİKMEN K., BOSTANCI H., GÖBÜT H., Yıldız A., KEREM M., ...More

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey