Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Akademik Başarı Üzerine Etkisi


Fettahlıoğlu P., Güven Yıldırım E., İnce Aka E., Sert Çıbık A., Aydoğdu M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.159-175, 2011 (Peer-Reviewed Journal)