ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN ÇOKLU REGRESYON VE ARACILIK TEMELLİ İNCELENMESİ


AĞAYA A., BİBER D. B., AKDAĞ F., ÇİTİL M.

4.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 November 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes