İmmünosüpresyonun Tam Kalınlık Deri Allogreftlerinin Rejeksiyonu Üzerine Etkisi Histopatolojik Çalışma


ARAL İ. L.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi,, 1995 (Peer-Reviewed Journal)