Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı


Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş., Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A., ...More

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.74-83, 2015 (Peer-Reviewed Journal)