7. sınıf “maddenin yapısı ve özellikleri” ünitesi kazanımlarına ilişkin öğretmen düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


İNCE AKA E., SERT ÇIBIK A., Nuraydın H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1373-1390, 2020 (Peer-Reviewed Journal)