Epidermal Büyüme Faktörünün EGF Deri Allogreftleri Üzerine Olan Etkilerinin Histopatolojik Olarak Araştırılması


ARAL İ. L., GÜNGÖR M. N., Oygür T., CİNEL Z. L.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi, 1995 (Peer-Reviewed Journal)