Durumsal Üst Biliş Envanterinin Türk lise öğrencileri için uyarlanması


Creative Commons License

Tavşancıl E., Önen E.

I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey

Abstract

Üstbiliş kavramı son yıllarda özellikle Eğitim Psikolojisi alanında yaygın bir

şekilde çalışılmaktadır. Bu araştırmada da Durumsal Üstbiliş Envanteri’nin (O’Neil

ve Abedi, 1996) Türk lise öğrencileri için uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç

doğrultusunda söz konusu envanterin çeviri formu Ankara ilinde yer alan iki devlet

lisesinin tüm sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 408 kız ve 308 erkek olmak

üzere toplam 716 öğrenciye uygulanmıştır. Envanterin bütününe ilişkin Cronbach

α katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bir seri Doğrulayıcı Faktör Analizi

(DFA) sonucunda envanterin faktör yapısına ilişkin tanımlanan ikinci DFA

modelinin veriye en fazla uyum sergileyen model olduğu gözlenmiştir. Tüm bu

analiz sonuçlarına dayalı olarak Durumsal Üstbiliş Envanteri’nin Türkçe formu

oluşturulmuş ve bu formunun Türk lise öğrencilerinde üstbiliş kavramını

belirlemede geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.