Epidermal Büyüme Faktörü ve Fibroblast Büyüme Faktörünün Folliküler Kist ve Ameloblastomadaki Varlığının İmmünhistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi


Yıldırım B.

Other, pp.12-16, 2003

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2003
  • Page Numbers: pp.12-16