Genç Romatolojik Hastalarda Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi


SARİ F., TORE N. G., OSKAY D., TUFAN A.

II. ULUSLARARASI GENÇLiK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes