SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞREBCİLERİNİN MOBİL SAĞLIK KAVRAMI (M-SAĞLIK) KAVRAMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KOÇ M., OSKAY D.

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes