BİR ÂŞIK BİR İNCELEME YOZGAT ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK İHSAN ŞAŞAR


YEŞİL Y.

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.85-96, 2012 (Peer-Reviewed Journal)