Effect of Surface Treatment Methods on Shear Bond Strength of Resin Matrix Ceramics


Yalçın Çetin G., Nalbant A. D.

ADO Klinik Bilimler Dergisi (online), vol.11, no.3, pp.346-353, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, all ceramic systems are the most commonly used restoration material in the dentistry. With the developments in CAD/CAM systems, the material variety and usage areas of all ceramics have expanded and is an alternative to metal-supported ceramics. Resin matrix ceramics aim to combine the advantages of two materials that are frequently preferred in direct and indirect restorations. These materials have advantages such as easy workability, good marginal fit, high mechanical resistance and repairability. Successful bonding is necessary for a successful restoration in all ceramics. Adhesive bonding is recommended for resin matrix ceramics. The success of the adhesive bonding depends on the knowledge and skills of the clinical practitioner, the isolation conditions, the correct material selection, and the necessary surface preparations before cementation. Surface treatment applications increase the bond strength values considerably. Before cementation, surface treatment and silane application are recommended for resin matrix ceramics. These surface treatments could be mechanical, chemical or both mechanical and chemical and should be selected in accordance with the material content.

Günümüz diş hekimliği uygulamalarında en sık tercih edilen restorasyon materyali tam seramiklerdir. CAD/CAM uygulamalarındaki gelişmelerle birlikte materyal çeşitliliği ve kullanım alanları genişleyen tam seramik sistemler metal destekli seramikler için alternatif oluşturmaktadır. Rezin matriks seramikler direkt ve indirekt restorasyonlarda sık tercih edilen iki materyalin avantajlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Seramik ve kompozitin olumlu özelliklerini bir araya getiren bu materyaller kolay işlenebilirlik, iyi marjinal uyum, yüksek mekanik direnç ve tamir edilebilirlik gibi avantajlara sahiptir. Tüm restorasyonlarda olduğu gibi tam seramiklerde de başarılı bir restorasyon için başarılı bir bağlanma gereklidir. Rezin matriks seramiklerde adeziv bağlanma önerilmektedir. Adeziv bağlanmanın başarısı uygulama yapan hekimin bilgi ve becerisine, izolasyon koşullarına, doğru materyal seçimine ve simantasyon öncesi gerekli yüzey hazırlıklarının yapılmış olmasına bağlıdır. Başarılı adeziv bağlantı için simantasyon öncesinde uygulanan yüzey hazırlıkları bağlanma dayanımı değerlerini oldukça arttırmaktadır. Rezin matriks seramikler için simantasyon öncesinde yüzey işlemi ve silan uygulaması önerilmektedir. Bu yüzey işlemleri; mekanik, kimyasal veya hem mekanik hem kimyasal olabilmektedir ve materyal içeriğine uygun olarak seçilmelidir.