Yeni Önem Kazanan Nozokomiyal Fungal Patojenler: Trichosporon spp.


Özgen Top Ö., Dizbay M., Kalkancı A., Güzel Tunçcan Ö., Karamanlıoğlu D., Aysert Yıldız P., ...More

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Soru(n) Son bir yılda Trichosporon izolasyonunda artış. Olay/Olgu Hastanemizde son 1 yılda idrar ve kanda toplam 47 Trichosporon etkeni izole edildi. Bunların 43 tanesi idrar örneklerinde, 4 tanesi kan örneklerinde saptandı. Yapılan retrospektif analizde hastaların çoğunluğunun yoğun bakım ünitesi ve hematoloji gibi immünsüpresif hasta grubunun takip edildiği birimlerde olduğu tespit edildi. Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? Mikoloji laboratuvarıyla değerlendirme yapıldı. Mikoloji laboratuvarına rutin olarak birinin baktığı ve üreyen mayaların tür düzeyinde tanımlamasının yapıldığı için bu mikroorganizmayla oluşan infeksiyonların daha fazla tespit edildiği anlaşıldı. Ayrıca yoğun bakım ünitelerine ve hematoloji ünitelerine, infeksiyon gelişen hastalar irdelenerek risk faktörleri ve olası bulaş yollarıyla ilgili olarak geri bildirimler yapıldı. Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu Son yıllarda Trichosporon infeksiyonları kandida infeksiyonlarından sonra en sık görülen nozokomiyal maya infeksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Daha çok idrar yolu infeksiyonu olarak karşımıza çıkmakta, ayrıca fungemi gelişerek de mortalitesi ve morbiditesi yüksek infeksiyonlara da yol açabilmektedir. Trichosporon infeksiyonları tedavisinde azol grubu antifungal ilaçlar etkili olduğu için daha geniş spektrumlu veya daha az etkili olan ekinokandin grubu antifungal ilaçların kullanılması gerekmemektedir. Trichosporon infeksiyonlarının uygun şekilde tanımlanması ve tedavi yönetiminde mikolog ile klinisyen işbirliği önemlidir.