Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma


ÇALIŞKAN N., DOĞAN N., CİHAN ERDOĞAN B., Sucu Çakmak N. C., Kublashvili A. N., EYÜBOĞLU G., ...More

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.206-214, 2020 (Peer-Reviewed Journal)