Ag Dekore Edilmiş ThMoB4 Tipi Grafen Allotropunun Hidrojen Depolama Özelliklerinin İlk İlkeler Yöntemi İle İncelenmesi


ALP İ., ÇİFTCİ Y., AYDIN S.

22. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Turkey, 16 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes