Sözlü ve yazılı kültür aktarımında sosyal bilgiler dersinin rolüne ilişkin öğretmen görüşleri,


ÇEPNİ O., KILCAN B., PALAZ T.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.629-644, 2019 (Peer-Reviewed Journal)