Donuk Omuz Hastalarında Kinezyofobi Ağrı ve Özürlülük İlişkisi


HAZAR KANIK Z., BAŞAR S., ZOROĞLU T.

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 25 - 30 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes