Bi 1 8 x Pb0 2GaxSr2CaCu2Oy cam seramik süperiletkenininyapısal özelliklerinin incelenmesi


KAYA N., KORALAY H. , ÖZTÜRK Ö., TUĞLUOĞLU N., ÇAVDAR Ş.

22. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Turkey, 16 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey